Car Cost Advisor News

Welke datum is van belang voor de nieuwe fiscale regels?

Welke datum is van belang voor de nieuwe fiscale regels?

Toen de overheid de nieuwe regels voor de fiscale aftrekbaarheid van plug-in hybrides en auto’s met verbrandingsmotoren bekendmaakte, gaf ze te kennen dat ze zou kijken naar de aanschaffings-, lease- of huurdatum, en niet naar de leveringsdatum van de auto, omdat die wel eens erg lang op zich kan laten wachten tegenwoordig. De vraag is echter wat onder “aanschaffings-, lease- of huurdatum” verstaan wordt. Een woordje uitleg.